پروژه ها

نام: بـــــرج مـــــيلاد
آدرس: تهران- اتوبان همت
طبقات:
تعداد واحد ها:
زیر بنا:
کارفرما: سازمان شهرداري ( شركت يادمان سازه )
مشاور: گروه مهندسين مشاور از استراليا- طرح و تبديل
پیمان کار: شرکت بلند پایه ( مشارکت بام )

نام: پروژه A.P.S
آدرس: شيراز
طبقات: 640
تعداد واحد ها: 640
زیر بنا: 117000
کارفرما: ابوظبي للمشاريع والتموين (A.P.S)
مشاور: دفتر فني (A.P.S)
پیمان کار: بتن عرشه و کارگستر (A.P.S)

نام: آتي ساز نمك آبرود
آدرس: نمك آبرود
طبقات: 186
تعداد واحد ها: 186
زیر بنا: 25000
کارفرما: آتي ساز
مشاور: بخش خصوصي
پیمان کار: کتام

نام: بازسازي هتل بزرگ آزادي
آدرس: تهران، سئول
طبقات: 500اتاق
تعداد واحد ها: 500اتاق
زیر بنا: --
کارفرما: ---
مشاور: --
پیمان کار: مجري: CATI شركت چيني

نام: برج میکا
آدرس: کیش
طبقات: 106
تعداد واحد ها: 106
زیر بنا: 15000
کارفرما: بخش خصوصي
مشاور: بخش خصوصي
پیمان کار: بخش خصوصي

نام: برج تهران A.S.P
آدرس: تهران،اتوبان كردستان
طبقات: 600
تعداد واحد ها: 600
زیر بنا: 200000
کارفرما: شركت سرمايه گذاري ساختمان متعلق به سرمايه گذاري غدير
مشاور: A.S.P
پیمان کار: ستک فرانسه

نام: هتل هایت خزر
آدرس: نمک آبرود
طبقات: 230
تعداد واحد ها: 230
زیر بنا: 13800
کارفرما: گسترش امروز
مشاور: گسترش امروز
پیمان کار: گسترش امروز

نام: مجتمع تجاری اداری ملکه آسمانها
آدرس: بندرعباس
طبقات: 200
تعداد واحد ها: 200
زیر بنا: 23000
کارفرما: بخش خصوصی
مشاور: بخش خصوصی
پیمان کار: بخش خصوصی

نام: مجتمع مسکونی چناران شرکت سرمایه گذاری مسکن
آدرس: تهران - چناران
طبقات: 68
تعداد واحد ها: 68
زیر بنا: 26000
کارفرما: شرکت سرمایه گذاری مسکن
مشاور: شرکت سرمایه گذاری مسکن
پیمان کار: شرکت سرمایه گذاری مسکن

نام: مجتمع خلیج فارس
آدرس: شیراز
طبقات: 97سوئیت- 98اتاق- 2500واحد تجاری
تعداد واحد ها: 97سوئیت- 98اتاق- 2500واحد تجاری
زیر بنا: 500000
کارفرما: آقای سید احمد حسینی و آقای سید سعید حسینی
مشاور: بخش خصوصی
پیمان کار: زیست جزایر

نام: مجتمع مسکونی همراز کویر1
آدرس: یزد- خیابان کاشانی
طبقات: 80
تعداد واحد ها: 80
زیر بنا: 18000
کارفرما: تعاونی مسکن پزشکان
مشاور: همراز کویر
پیمان کار: همراز کویر

نام: برج های ساحلی قو
آدرس: سلمان شهر- متل قو
طبقات: 300
تعداد واحد ها: 300
زیر بنا: 60000
کارفرما: موسسه برج های ساحل قو
مشاور: سروه
پیمان کار: بخش خصوصی

نام: تعاونی مسکن برق تهران
آدرس: تهران، سعادت آباد
طبقات: 30
تعداد واحد ها: 30
زیر بنا: 3500
کارفرما: تعاونی مسکن برق تهران
مشاور: بخش خصوصی
پیمان کار: بخش خصوصی

نام: ساختمان اداری راه آهن
آدرس: تهران، میدان آرژانتین
طبقات: -
تعداد واحد ها: -
زیر بنا: 48000
کارفرما: شرکت راه آهن
مشاور: معماری بنا و به پندار پارس
پیمان کار: تالمک

نام: مجتمع مسکونی کوه نور
آدرس: اصفهان
طبقات: 221
تعداد واحد ها: 221
زیر بنا: 52000
کارفرما: بخش خصوصی
مشاور: بخش خصوصی
پیمان کار: بهینه سازان آپادانا

نام: ساختمان ستاد بحران( ضد زلزله )
آدرس: تهران، سعادت آباد
طبقات: -
تعداد واحد ها: -
زیر بنا: -
کارفرما: شهرداری تهران
مشاور: بخش خصوصی
پیمان کار: مونیر

نام: مجتمع مسکونی آفتاب 2و 3و 4و5
آدرس: اصفهان، خیابان کاوه
طبقات: هر کدام 76
تعداد واحد ها: هر کدام 76
زیر بنا: هر کدام 14000
کارفرما: جهاد کشاورزی استان اصفهان
مشاور: بخش خصوصی
پیمان کار: جهاد کشاورزی استان اصفهان